Category Търговско право

Получете професионална помощ от адвокат в Бургас

Търсите професионална правна помощ в Бургас?

Когато става въпрос за правни въпроси, може да е трудно да се ориентирате към кого да се обърнете за помощ. Но с нашия екип от опитни адвокати в Бургас можете да сте сигурни, че сте в добри ръце. Ние предлагаме широк спектър от правни услуги, включително консултации, процесуално представителство и подкрепа, като всички те ще бъдат съобразени с вашите конкретни нужди и изисквания.

Защо да изберет...

Прочети повече

КЗК глоби Метро с астрономическа глоба за нелоялна конкуренция по жалба на Лидъл за пародийна реклама

Глобата, която Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) наложи е колосална, тя е почти 15 милиона лева.

Интересните моменти са два.

Първият въпрос е дали въобще има наличие на сравнителна реклама. Ако се установи наличие на сравнителна реклама, то тази сравнителна реклама е допустим рекламен подход в голям диапазон от случаи.

  1. Налице ли е сравнителна реклама?
  2. Ако има сравнителна реклама то тя допустима ли е?

Или може би сме в изцяло различна хипотеза...

Прочети повече

Колекторските фирми нямат право да запорират заплати

obajcolОбаждането от колекторска фирма представлява опит за доброволно уреждане на вземанията и зависи от добрата воля на страните. Фирмите за събиране на дългове нямат никакви правомощия нито да осребряват имущество, нито да запорират заплати, да продадат колата и др.

В интервю за БиТиВи председателят на Камарата на частните съдебни изпълнители Георги Дичев. призова хората да не се притесняват и да не се заблуждават, а да се обърнат за консултация към адвокат...

Прочети повече

Информиране чрез SMS от Агенция по вписванията

touch screen mobile phoneОт 01.01.2015г. е въведена нова услуга за безплатно информиране чрез SMS от Агенцията по вписванията.

За да се възползвате от тази услуга е необходимо да се се регистрирате.

За търговския регистър условията по регистрация са на следния интернет адрес.

За имотния регистър условията по регистрация са на следния интернет адрес.

За Търговския регистър заявления за безплатно SMS известяване могат да подават само лицата, които имат право да управляват и представляват търговеца, съответно клона на чуждестранния търговец...

Прочети повече

Какво да правя при съмнение за неправомерно изчислени суми от ЧСИ?

Какво да правя при съмнение за неправомерно изчислени суми от ЧСИ?

Или

Как да обжалвам постановление за разноски на ЧСИ?

Ако имате съмнения относно сумите изисквани от Частен съдебен изпълнител (ЧСИ) е необходимо да поискате изрично да Ви се представи сметка по чл. 79 от Закона за частните съдебни изпълнители.

Събиране на такси по изпълнението

Чл. 79...

Прочети повече

Нова декларация по чл. 141 ал. 8 от ТЗ

От 15. 02. 2013 влизат в сила новите промени на търговския закон в резултат на това е обновена декларацията по чл. 141 ал. 8 от ТЗ.

Какви са промените? Има добавени нови несъвместимостти в същата алинея. Новата редакция на чл. 141 ал. 8 от Търговския закон вече има следната редакция:

(8) (Нова – ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г., доп. – ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г...

Прочети повече

Коментар на промените касаещи новата декларация по чл. 141 ал. 8 от ТЗ

Новата декларация по чл. 141 ал. 8 от ТЗ добавя следния нов параграф към предишната декларация.

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ НЕ СЪМ:

  1. Лице, обявено в несъстоятелност или лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

  1. Управител и лице, което е било управител, чле...

Прочети повече