Monthly Archives юни 2013

Юридически казус: Как да бъде освободен Делян Пеевски като председател на ДАНС

Зараждане на  юридическия казус:

В протестна декларация 14 юни от редица НПО се правят следните искания.
http://www.cls-sofia.org/bg/forthcoming-events/-199.html

1/ Да се изчака обнародване на новия Правилник за организацията и дейността на Народното събрание (ПОДНС), в чийто проект е предвиден текст на парламентарна процедура, която включва проверка и публично изслушване на кандидатите за висши държавни длъжности;
2/ Да приеме решение, с което отменя избора на Председател на ДАНС;...

Прочети повече