Monthly Archives август 2014

Защита на майка от уволнение

hfhhОбема на защита на майките от уволнение по кодекса на труда варира. Могата да се очертаят три периода, които имат различна степен на защита. Първия период е от настъпване на бременноста. В този период уволнение може да настъпи само в точно определени ситуации, които са изключителни по своя характе. Втория период е по време на Отпуск поради бременност, раждане и осиновяване. Продължителността на този период е различна в зависимост на наличие или не на особени хипотези но в общия случай е в размер на 410 дни. По време на този период защитата е изключително, защото уволнение може да настъпи само при закриване на предприятието. След изтичане на   Отпуск поради бременност, раждане и осиновяване до 3г...

Прочети повече