Monthly Archives октомври 2020

Бизнес оператори на храни и изискванията към тях съгласно новия закон за храните

Новият Закона за храните в сила от 09.06.2020г. отмени, многократно поправяния стар закон за храните от 1999г.

В новия закон се въвежда правната фигура „бизнес оператор“.

В § 1. на Допълнителните разпоредби са дефинирани понятията по този закон, но понятието „бизнес оператор“ не е измежду изрично дефинираните понятия като „доставчик на услуги“, „обект“, „дистрибуция на храни и други“.

В чл...

Прочети повече