Monthly Archives ноември 2020

Европейски политики в правото на храните

Новите европейски политики в правото на политики са заложение в основополагащ документ, наречен Бяла книга, за безопазността на храните WHITE PAPER ON FOOD SAFETY, Brussels, 12 January 2000COM (1999) 719 final.

В този документ са заложени и обяснени основните принципи, които последователно за залегнали в последстващото европейско законодателство.

Основният принцип на европейската политика в областна на правото на храните е създаването на високи стандарти , чиято цел е не само да предпазят здравето на потребителите но и да насърчат здравословното хранене...

Прочети повече

Общи принципи на правото на храните

Автор: Адвокат Теодор Шейков, адвокат по право на храните, професионални консултации по право на храните

Общите принципи на правото на храните са очертани в Регламент (Ео) № 178/2002 на Европейския Парламент и на Съвета от 28 януари 2002 година за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните.

В раздел I на регламента са изброени общите принципи в законодателството в областта на храните:

Цели на правото на...

Прочети повече

Транспортиране на храни процедура по закона за храните

Автор: Адвокат Теодор Шейков, адвокат по право на храните, професионални консултации по право на храните

Транспортирането на храни е регулирано в Раздел III, глава втора от Закона за храните.

Предвидени са два отделни режима на регистрация в зависимост от транспортираните храни: регистрация по процедура по чл. 55 и регистрация по процедура по чл. 26, която се извършва едновременно с процедурата за регистрация на обект.

1...

Прочети повече

Търговия с храни от разстояние

Автор: Адвокат Теодор Шейков, адвокат по право на храните, професионални консултации по право на храните

Търговията с храни от разстояние се извършва след регистрация по Закона за храните: Чл. 60 ал. 2 от Закона за храните

Търговията с храни от разстояние може да се извършва от:

-бизнес оператор, който осъществява дейност в регистриран или одобрен от закона обект

-доставчик на услуги управляващ средство за комуникация от разстояние.
Чл...

Прочети повече