Monthly Archives февруари 2015

Сдружение на собствениците и саниране на сгради

sanпЗа да кандидатствате за финансиране по европейския проект за саниране на сгради – етажна собственост преди това е необходимо да се учреди сдружение на собствениците.

Тази статия има информативен характер и не представлява правна консултация. Създаването на сдружение на собствениците е сложна правна операция, която следва да се проведе законосъобразно.

Поради факта, че се касае за значителен материален интерес е силно препоръчително да ползвате услугите на адвокат, който да осигури практическото ...

Прочети повече

Общи условия на сайт на интернет магазин и Закон за защита на потребителите

Новите промени на Закона за защита на потребителите (ЗЗП) и как те се отразяват на общите условия на сайтовете за електронна търговия (Интернет магазини).

Промените в закона за защита на потребителите, а именно последните изменения от юли 2014 г.  ( ДВ. бр.61 от 25 Юли 2014г.) промениха правилата на играта на Интернет търговията в България.

На практика повечето досега съставени и действащи общи условия на интернет сайтове за електронна търговия остават извън закона с последните изменения от 2014 г...

Прочети повече