Monthly Archives октомври 2016

Ипотека след развод

mortgage-and-finance-consept-2-1582722-639x1364Какво се случва с ипотеката след развода? В повечето случаи ситуацията е следната: развод след това  жената продължава да живее в жилището и желае от бившия си съпруг да плаща цялата ипотека.

Възможна е и обратната ситуация но в българските условия е  житейски много по – рядка.

Налица са  два въпроса.

Чия е собствеността?

В общият случай имота е съпружеска общност ( имущество, което по силата на закона е съвместно притежание на съпрузите.).  След постановяването на развода се слага край на съпружеската имуществена общност...

Прочети повече