Monthly Archives септември 2013

Прекратяване на трудов договор и неизплащане на заплата и трудови обезщетения

С прекратяване на трудовото правоотношение въпросите относно неизплащането на трудовите обезщетения вече представляват имуществен спор от гражданкскоправен характер, който може да бъде разрешен единствено по исков ред пред граждански съд.

Коментар на РЕШЕНИЕ№ 8519 от 13.6.2012 Върховният административен съд на Република България – Шесто отделение

Фактическа обстановка

В хода на проверка Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, Дирекция „Инспекция по труда” –дава задължителни п...

Прочети повече