Monthly Archives юли 2014

Oтпадaне на пропорционалната такса при погасяване в срока за доброволно изпълнение

Oтпадaне на пропорционалната такса при погасяване в срока за доброволно изпълнение при ЧСИ,

Минmpистерският съвет на Република България прие на 29.07.2014 Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители. Промените в Тарифата за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители ще влязат в сила от деня на обнародването им в Държавен вестник.

С новите разпоредби ще бъд...

Прочети повече