Monthly Archives април 2018

Каква ще е съдбата на българина, арестуван по искане на САЩ?

Каква ще е съдбата на българина, арестуван по искане на САЩ? (опит за Юридически  анализ)

Изложението е различно в зависимост дали този въпрос се дискутира професионално юридически или не. Тъй като това е юридически блог изложението ще бъде юридическо но ще се стремя да бъде максимално достъпно.

Първата норма, която ни интересува е Конституцията на РБ
чл. 25 (4) (Изм. ­ ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Гражданин на Република България не може да бъде предаден на друга държава или на международен съд за...

Прочети повече