Monthly Archives март 2013

Определение № 74 ОТ 07.02.2011 г. по Ч. ГР. Д. № 46/2011 г., Г. К., ІV Г. О. на ВКС

Върховният касационен съд на Р. България, четвърто гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на трети февруари две хиляди и единадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Борислав Белазелков

ЧЛЕНОВЕ: Марио Първанов

Борис Илиев

като разгледа докладваното от Борис Илиев ч. гр. д. № 46/2011 г.

за да постанови определението, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 3, т. 2 от ГПК.

Образувано е по искане на О...

Прочети повече

Намаляне на адвокатски хонорар под трикратен размер на минимално адвокатско възнаграждение

Уговореното възнаграждение между адвокат и клиент може да бъде намалено, когато съдът решава въпроса за отговорността за разноски, до размера, посочен в наредбата по чл. 36 от ЗА. Правилото на § 2 от ДР на Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения  не се прилага относно правомощията на съда.

В практиката много клиенти на банки, електроразпределителни дружества и топлофикации , срещат фрапиращи хонорари  от юрисконсултите и адвокатите на въпросните компании...

Прочети повече