Monthly Archives юли 2013

Европейски съд по правата на човека

Какво представлява европейската конвенция за защита на правата на човека?

Европейската конвенция за защита правата на човека е международен договор. Конвенцията учредява Съда и определя правилата за неговото функциониране както и съдържа списък с права , които държавите се задължават да спазват.

Можете да изтеглите екземпляр на български на европейската конвенция за защита на правата на човека от от официалната страница на съда...

Прочети повече

Института на гражданския фалит

Института на гражданския фалит е част от законодателствата на държави членки на Европейския съюз като Германия, Англия Франция и Белгия.

В един момент от живота си, всеки човек може по различни причини (бизнес провал, срив, развод, заболяване, измама) да се намира не само в невъзможност да изплати дълговете си, но да няма надежда да бъде някога в състояние да се справи финансово и да се намери приемливо решение.

Какво представлява гражданския фалит? С общи ду...

Прочети повече