Category Права на човека

Каква ще е съдбата на българина, арестуван по искане на САЩ?

Каква ще е съдбата на българина, арестуван по искане на САЩ? (опит за Юридически  анализ)

Изложението е различно в зависимост дали този въпрос се дискутира професионално юридически или не. Тъй като това е юридически блог изложението ще бъде юридическо но ще се стремя да бъде максимално достъпно.

Първата норма, която ни интересува е Конституцията на РБ
чл. 25 (4) (Изм. ­ ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Гражданин на Република България не може да бъде предаден на друга държава или на международен съд за...

Прочети повече

Защита на майка от уволнение

hfhhОбема на защита на майките от уволнение по кодекса на труда варира. Могата да се очертаят три периода, които имат различна степен на защита. Първия период е от настъпване на бременноста. В този период уволнение може да настъпи само в точно определени ситуации, които са изключителни по своя характе. Втория период е по време на Отпуск поради бременност, раждане и осиновяване. Продължителността на този период е различна в зависимост на наличие или не на особени хипотези но в общия случай е в размер на 410 дни. По време на този период защитата е изключително, защото уволнение може да настъпи само при закриване на предприятието. След изтичане на   Отпуск поради бременност, раждане и осиновяване до 3г...

Прочети повече

Европейски съд по правата на човека

Какво представлява европейската конвенция за защита на правата на човека?

Европейската конвенция за защита правата на човека е международен договор. Конвенцията учредява Съда и определя правилата за неговото функциониране както и съдържа списък с права , които държавите се задължават да спазват.

Можете да изтеглите екземпляр на български на европейската конвенция за защита на правата на човека от от официалната страница на съда...

Прочети повече