Напуснали наематели с неплатени сметки за ток и вода

Това е кошмар за всеки наемодател. Какво може да се направи? Като начало и преди всичко много е важно да имате защитаващ интересите Ви писмен договор за отдаване под наем. Едно от  решенията за презастраховане препоръчвано в повечето статии на тази тематика е чрез прехвърляне на партидите за ток, вода и парно. Ако сте избрали този вариант в договора следва да се предвиди,  че партидите за ток, вода и парно следва да бъдат прехвърлени на наемателя. Вижте тази примерна договорна клауза.

„Чл.  … (1) Наемателя се задължава да заплаща в срок консумативните разходи за имота електричество, вода, отопление и др. както и евентуални лихви и просрочие върху тях.

(2) Наемателят в седемдневен срок от получаване на необходимите документи от наемодателя се задължава да подаде заявление за прехвърляне на партидите на свое име   за срока на договора за наем  а именно:

партида ……….. 

партида ……….“

Въпреки това е спорно до колко това решение би довело до нужните резултати.

Действително при условие,  че наемодателя не изпълни задълженията си към ЕРП или водоснабдяване какво следва от това. Нормално следва спиране на електрозахранването на имота. На практика собственика не би могъл да си получи безпроблемно обратно партидата си  без преди това  да бъдат платени всички дължими суми по партидата на наемателя.

Какво се случва ако наемaтелят води дело за необосновано начислени сметки за ток?

Случва се много интересна ситуация, в която ЕРП съгласно общите условия не може да прекъсне захранването с ток но въпреки това няма да прехвърли партидата обратно на наемателя.

А в случая ако си представим, че въпросния наемател е напуснал жилището и между него и наемодателя съществува спор относно наемното правоотношение.

Естествено не бива да се забравя и факта, че самото прехвърляне на партида не означава че наемодателя не е отговорен за неплатените сметки. Точно обратното съгласно общите условия на естествените монополи собственика е солидарно отговорен с наемодателя.

Въпросът се задава с особено голяма острота тогава когато имаме спряно електрозахранване и напуснали наематели. Реално имота не може да бъде обитаван от нови наематели без да бъде решен този проблем.

Това решение въпреки, че е препоръчвано на практика води до липса на процесуален контрол върху евентуален конфликт с доставчиците на ток, вода и парно от страна на наемодателя.