Колекторските фирми нямат право да запорират заплати

obajcolОбаждането от колекторска фирма представлява опит за доброволно уреждане на вземанията и зависи от добрата воля на страните. Фирмите за събиране на дългове нямат никакви правомощия нито да осребряват имущество, нито да запорират заплати, да продадат колата и др.

В интервю за БиТиВи председателят на Камарата на частните съдебни изпълнители Георги Дичев. призова хората да не се притесняват и да не се заблуждават, а да се обърнат за консултация към адвокат.

Фирмите за събиране на дългове нарушават правата на длъжниците прилагайки политика на психически тормоз: многократни заплахи, непрестанни обаждания.

Също така коректорски фирми се представят за съдебни изпълнители и твърдят, че имат право да описват имущество.

Изпълнителното производство се извършва в съответствие на разпоредбите на Част пета на граждански процесуален кодекс. Право да провеждат съдебно изпълнение  имат само съдебните изпълнители (частни съдебни изпълнители (ЧСИ) и държавни съдебни изпълнители (ДСИ) и то въз основа на съдебен акт. Тези съдебни актове са описани в чл. 404 от ГПК,  интерес на практиката представлява чл. 404 ал. 1 от ГПК.

Съгласно чл. 404 от ГПК подлежат на изпълнение:

1. влезлите в сила решения и определения на съдилищата, осъдителните решения на въззивните съдилища, заповедите за изпълнение, съдебно-спогодителните протоколи, решенията и заповедите за изпълнение, които подлежат или по които е допуснато предварително или незабавно изпълнение, както и решенията на арбитражните съдилища и сключените пред тях спогодби по арбитражни дела;

Това, което трябва да се разбере от потребителите  следното:

Обаждането от колекторска фирма представлява опит за доброволно уреждане на вземанията и зависи от добрата воля на страните.

Експертите по принцип призовават в такива случаи, а именно в случай на недобросъвестност на коректорски фирми да се обърнете към адвокат. Съществуват и други възможности да се свържете с държавните институции като полицията, комисиите за защита на личните данни, комисия за защита на потребителите, до омбудсмана.

Въпреки това е силно препоръчително всяка жалба да бъде изготвена от адвокат, който най-добре ще Ви посъветва в зависимост от конкретния случай.

Обадете се за консултация от адвокат от Бургас  0878  841  805