Ипотека след развод

mortgage-and-finance-consept-2-1582722-639x1364Какво се случва с ипотеката след развода? В повечето случаи ситуацията е следната: развод след това  жената продължава да живее в жилището и желае от бившия си съпруг да плаща цялата ипотека.

Възможна е и обратната ситуация но в българските условия е  житейски много по – рядка.

Налица са  два въпроса.

Чия е собствеността?

В общият случай имота е съпружеска общност ( имущество, което по силата на закона е съвместно притежание на съпрузите.).  След постановяването на развода се слага край на съпружеската имуществена общност. С края на брака страните стават обикновени съсобственици при равни дялове .

Кой плаща?

В най-честият случай при закупуването на имот с ипотека единият от съпрузите е кредитополучател, докато другия е солидарен длъжник. Относно банката развода няма отношение към въпроса от кого може да си търси парите.

Солидарност на бившите съпрузи означава, че бившите съпрузи дължат една и съща сума на банката и банката може да иска изпълнението й от всеки един от тях, но точното изпълнение на един единия  освобождава и двамата.

Има два члена, които са приложими в случая.

Съгласно чл. 122 от ЗЗД банката може да иска изпълнение на цялото задължение от когото и да е от бившите съпрузи.

Сългасно чл. 127 от ЗЗД доколкото не следва друго от отношенията между солидарните длъжници (бившите съпрузи по договора за ипотечен кредит), това,  което е платено на кредитора, трябва да се понесе от тях по равно.

Въпреки това всеки солидарен длъжник, който е изпълнил повече от своята част, има иск срещу останалите съдлъжници за разликата (другия съпруг).

Какви за изводите?

След развода, съпруга, който не ползва жилището ще трябва да понесе половината от  цената на договора за кредит относно жилището. Но ако бившата съпруга не може да плаща, той ще трябва да понесе цялата тежест. Дори и да има иск срещу нея за това, което е платил в повече, едва ли ще има реалистичен шанс да си възстанови загубите.

Общо взето тук свършват безплатните съвети в интернет.

Какво може да се направи?

Разплитането на проблема, следва да се търси от страната на собствеността. В този случай най- добре е да се търси решение на проблема превантивно.

  1. Най – добре е да се сключи брачен договор по време на брака (преди развода). Чрез този брачен договор може да се намери решение на проблема със собствеността, а именно при развод бившият съпруг да поеме отговорността, за плащането на  цялата сума по ипотечния кредит , като той получава и цялата собственост относно жилището. В този случай, добре е съпругата въобще да не бъде намесвана в отношенията с банката. Всеки един брачен договор следва да бъде консултиран с адвокат. Използвайте адвокат при договаряне на отношенията си с банката.
  2. По време на развода (малко преди  развода) да се търси споразумение между съпрузите, което да урежда въпросите със собствеността. Както можете да предположите, случаите са съвсем различни в зависимост от това дали има деца или не и къде следва да се отглеждат децата. В този случай консултирайте се с адвокат, по време на преговорите, добра практика е всяка страна да има собствен адвокат.
  3. Предоговаряне рефинансиране на кредита. Въпреки, че ние разгледахме ситуацията при, която само единият съпруг като кредитополучател е плащал, това може и да не бъде така. Възможно е и двамата бивши съпрузи да са плащали в различна степен по отношение на кредита. При определяне на собствеността това трябва да се вземе в предвид и да се търси споразумение относно собствеността, в което да има елемент на обезщетение на другия съпруг, а то от своя страна да изисква допълнително финансиране.

Въпреки, че проблема се разглежда ригидно, на практика са възможни различни комбинации и усложнения. Не само се посъветвайте с адвокат, важно е той да ви съпътва в целия този процес.