Информиране чрез SMS от Агенция по вписванията

touch screen mobile phoneОт 01.01.2015г. е въведена нова услуга за безплатно информиране чрез SMS от Агенцията по вписванията.

За да се възползвате от тази услуга е необходимо да се се регистрирате.

За търговския регистър условията по регистрация са на следния интернет адрес.

За имотния регистър условията по регистрация са на следния интернет адрес.

За Търговския регистър заявления за безплатно SMS известяване могат да подават само лицата, които имат право да управляват и представляват търговеца, съответно клона на чуждестранния търговец.

За Имотния регистър услугата е само за лицата, собственици на имоти на територията на Република България.

Заявленията се подават лично в офисите на Агенция по вписванията.
За всички останали потребители на двете услуги остават в сила общите условия за тяхното ползване:

Общите условия дефинират плащане на цена за ползване на услугата. Цената на пакета е 6 (шест) лева с ДДС за пакет от 500 (петстотин) кратки съобщения, валиден до 2 години от датата на закупуването;

Тоест ако ползвате и двата пакета Търговски и Имотен регистър цената е в размер на 12 лева.