Category Защита на потребителя

Колекторските фирми нямат право да запорират заплати

obajcolОбаждането от колекторска фирма представлява опит за доброволно уреждане на вземанията и зависи от добрата воля на страните. Фирмите за събиране на дългове нямат никакви правомощия нито да осребряват имущество, нито да запорират заплати, да продадат колата и др.

В интервю за БиТиВи председателят на Камарата на частните съдебни изпълнители Георги Дичев. призова хората да не се притесняват и да не се заблуждават, а да се обърнат за консултация към адвокат...

Прочети повече

Общи условия на сайт на интернет магазин и Закон за защита на потребителите

Новите промени на Закона за защита на потребителите (ЗЗП) и как те се отразяват на общите условия на сайтовете за електронна търговия (Интернет магазини).

Промените в закона за защита на потребителите, а именно последните изменения от юли 2014 г.  ( ДВ. бр.61 от 25 Юли 2014г.) промениха правилата на играта на Интернет търговията в България.

На практика повечето досега съставени и действащи общи условия на интернет сайтове за електронна търговия остават извън закона с последните изменения от 2014 г...

Прочети повече

Oтпадaне на пропорционалната такса при погасяване в срока за доброволно изпълнение

Oтпадaне на пропорционалната такса при погасяване в срока за доброволно изпълнение при ЧСИ,

Минmpистерският съвет на Република България прие на 29.07.2014 Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители. Промените в Тарифата за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители ще влязат в сила от деня на обнародването им в Държавен вестник.

С новите разпоредби ще бъд...

Прочети повече

Какво да правя при съмнение за неправомерно изчислени суми от ЧСИ?

Какво да правя при съмнение за неправомерно изчислени суми от ЧСИ?

Или

Как да обжалвам постановление за разноски на ЧСИ?

Ако имате съмнения относно сумите изисквани от Частен съдебен изпълнител (ЧСИ) е необходимо да поискате изрично да Ви се представи сметка по чл. 79 от Закона за частните съдебни изпълнители.

Събиране на такси по изпълнението

Чл. 79...

Прочети повече

Кой може да защити потребителите?

Кой може да защити потребителите?

Казуса с Профи Кредит „Получаваш 1000, връщаш 5000 – разследване за бързи кредити” в предаването „Здравей България” на Нова телевизия повдигна наново въпроса кой може да защити потребителите.

От прокуратурата излизат със становище, че ще направят проверка как Българската народна банка и Комисията за защита на потребителите реализират правомощията си по Закона за кредитните институции и Закона за защита на потребителите, какви механизми са създадени в тези институции в изпълнение на законовите разпоредби с оглед защита на държавния и обществения интерес:...

Прочети повече

Арбитражът – оръжие в ръцете на лихварите

Едно телевизионно разследване най-сетне накара куп висши държавни мъже да заговорят за проблем, за който всъщност знаеха прекрасно от години, след като „БАНКЕРЪ“ му посвети доста страници. Както „БАНКЕРЪ“ писа в предишния си брой, прокуратурата най-сетне разпореди проверка на правния режим и на дейността на фирмите, раздаващи „бързи кредити“
жестоки лихви. Досега явно беше удобно да се мълчи, но тази тактика изглежда изчерпана...

Прочети повече

Института на гражданския фалит

Института на гражданския фалит е част от законодателствата на държави членки на Европейския съюз като Германия, Англия Франция и Белгия.

В един момент от живота си, всеки човек може по различни причини (бизнес провал, срив, развод, заболяване, измама) да се намира не само в невъзможност да изплати дълговете си, но да няма надежда да бъде някога в състояние да се справи финансово и да се намери приемливо решение.

Какво представлява гражданския фалит? С общи ду...

Прочети повече

Защита на потребителя след открадване на кредитна или дебитна карта

Това е една твърде неприятна ситуация, с която се сбълскват потребителите на платежни инструменти. Случаите на неразрешени банкови операции са различни затова в този блог пост ще се спра на злоупотреба с платежен инструмент след кражба.

Веднага след узнаване на крабжата следва да се блокира платежния документ и да се подаде сигнал до полицията.

Но какво се случва ако Вие сте разбрали твърде късно за това и докато блокирате картата има изтеглени суми от вашата картова сметка...

Прочети повече

Намаляне на адвокатски хонорар под трикратен размер на минимално адвокатско възнаграждение

Уговореното възнаграждение между адвокат и клиент може да бъде намалено, когато съдът решава въпроса за отговорността за разноски, до размера, посочен в наредбата по чл. 36 от ЗА. Правилото на § 2 от ДР на Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения  не се прилага относно правомощията на съда.

В практиката много клиенти на банки, електроразпределителни дружества и топлофикации , срещат фрапиращи хонорари  от юрисконсултите и адвокатите на въпросните компании...

Прочети повече