Category Блог постове

КЗК глоби Метро с астрономическа глоба за нелоялна конкуренция по жалба на Лидъл за пародийна реклама

Глобата, която Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) наложи е колосална, тя е почти 15 милиона лева.

Интересните моменти са два.

Първият въпрос е дали въобще има наличие на сравнителна реклама. Ако се установи наличие на сравнителна реклама, то тази сравнителна реклама е допустим рекламен подход в голям диапазон от случаи.

  1. Налице ли е сравнителна реклама?
  2. Ако има сравнителна реклама то тя допустима ли е?

Или може би сме в изцяло различна хипотеза...

Прочети повече

Каква ще е съдбата на българина, арестуван по искане на САЩ?

Каква ще е съдбата на българина, арестуван по искане на САЩ? (опит за Юридически  анализ)

Изложението е различно в зависимост дали този въпрос се дискутира професионално юридически или не. Тъй като това е юридически блог изложението ще бъде юридическо но ще се стремя да бъде максимално достъпно.

Първата норма, която ни интересува е Конституцията на РБ
чл. 25 (4) (Изм. ­ ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Гражданин на Република България не може да бъде предаден на друга държава или на международен съд за...

Прочети повече

Ипотека след развод

mortgage-and-finance-consept-2-1582722-639x1364Какво се случва с ипотеката след развода? В повечето случаи ситуацията е следната: развод след това  жената продължава да живее в жилището и желае от бившия си съпруг да плаща цялата ипотека.

Възможна е и обратната ситуация но в българските условия е  житейски много по – рядка.

Налица са  два въпроса.

Чия е собствеността?

В общият случай имота е съпружеска общност ( имущество, което по силата на закона е съвместно притежание на съпрузите.).  След постановяването на развода се слага край на съпружеската имуществена общност...

Прочети повече

Колекторските фирми нямат право да запорират заплати

obajcolОбаждането от колекторска фирма представлява опит за доброволно уреждане на вземанията и зависи от добрата воля на страните. Фирмите за събиране на дългове нямат никакви правомощия нито да осребряват имущество, нито да запорират заплати, да продадат колата и др.

В интервю за БиТиВи председателят на Камарата на частните съдебни изпълнители Георги Дичев. призова хората да не се притесняват и да не се заблуждават, а да се обърнат за консултация към адвокат...

Прочети повече

Информиране чрез SMS от Агенция по вписванията

touch screen mobile phoneОт 01.01.2015г. е въведена нова услуга за безплатно информиране чрез SMS от Агенцията по вписванията.

За да се възползвате от тази услуга е необходимо да се се регистрирате.

За търговския регистър условията по регистрация са на следния интернет адрес.

За имотния регистър условията по регистрация са на следния интернет адрес.

За Търговския регистър заявления за безплатно SMS известяване могат да подават само лицата, които имат право да управляват и представляват търговеца, съответно клона на чуждестранния търговец...

Прочети повече

Договор за продажба на МПС и запор

Постановка на проблема

В съзнанието на гражданите битува твърдението, че продажбата на МПС е процедура, която не крие рискове.
Съществува подробна информация в интернет какви документи трябва да се подготвят. Също така пак в интернет съществуват готови бланки, които следва само да се попълнят и след това се отива при Нотариус, който прави нотариална заверка на подписа и готово.
Въпреки това самия договор за продажба на автомобил (МПС), крие рискове, които най – вече са свързани съ...

Прочети повече

Сдружение на собствениците и саниране на сгради

sanпЗа да кандидатствате за финансиране по европейския проект за саниране на сгради – етажна собственост преди това е необходимо да се учреди сдружение на собствениците.

Тази статия има информативен характер и не представлява правна консултация. Създаването на сдружение на собствениците е сложна правна операция, която следва да се проведе законосъобразно.

Поради факта, че се касае за значителен материален интерес е силно препоръчително да ползвате услугите на адвокат, който да осигури практическото ...

Прочети повече

Общи условия на сайт на интернет магазин и Закон за защита на потребителите

Новите промени на Закона за защита на потребителите (ЗЗП) и как те се отразяват на общите условия на сайтовете за електронна търговия (Интернет магазини).

Промените в закона за защита на потребителите, а именно последните изменения от юли 2014 г.  ( ДВ. бр.61 от 25 Юли 2014г.) промениха правилата на играта на Интернет търговията в България.

На практика повечето досега съставени и действащи общи условия на интернет сайтове за електронна търговия остават извън закона с последните изменения от 2014 г...

Прочети повече

Защита на майка от уволнение

hfhhОбема на защита на майките от уволнение по кодекса на труда варира. Могата да се очертаят три периода, които имат различна степен на защита. Първия период е от настъпване на бременноста. В този период уволнение може да настъпи само в точно определени ситуации, които са изключителни по своя характе. Втория период е по време на Отпуск поради бременност, раждане и осиновяване. Продължителността на този период е различна в зависимост на наличие или не на особени хипотези но в общия случай е в размер на 410 дни. По време на този период защитата е изключително, защото уволнение може да настъпи само при закриване на предприятието. След изтичане на   Отпуск поради бременност, раждане и осиновяване до 3г...

Прочети повече

Oтпадaне на пропорционалната такса при погасяване в срока за доброволно изпълнение

Oтпадaне на пропорционалната такса при погасяване в срока за доброволно изпълнение при ЧСИ,

Минmpистерският съвет на Република България прие на 29.07.2014 Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители. Промените в Тарифата за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители ще влязат в сила от деня на обнародването им в Държавен вестник.

С новите разпоредби ще бъд...

Прочети повече