Договор за продажба на МПС и запор

Постановка на проблема

В съзнанието на гражданите битува твърдението, че продажбата на МПС е процедура, която не крие рискове.
Съществува подробна информация в интернет какви документи трябва да се подготвят. Също така пак в интернет съществуват готови бланки, които следва само да се попълнят и след това се отива при Нотариус, който прави нотариална заверка на подписа и готово.
Въпреки това самия договор за продажба на автомобил (МПС), крие рискове, които най – вече са свързани със случаите, които страните по договора желаят да определят цена различна от тази, която е обявена по договора.

Какво да правим ако автомобила, който сте закупили се окаже запориран?

Това е погрешен въпрос, истинския въпрос е какво да направим да не закупим запориран автомобил!

В закона има „дупка”, която позволява на задлъжнели лица, на които е заложен запор върху превозното им средство да го продадат.По този начин е възможно след като закупите автомобила и отидете до КАТ да го регистрирате да се окаже, че автомобила е запориран.

В този случай е възможно запорът да бъде вдигнат, но това ще се случи ако длъжникът заплати задълженията си.
Твърде е вероятно да четете тази статия вече като се е реализирала тази хипотеза.

Поради факта, че няма единна система, при която съдебните-изпълнителите, налагащи запорни съобщения и задължение, да осигурят регистър по тези запори и да осигуряват достъп до тях.
Проблемът идва и от факта, че всеки регионален КАТ има своя система за регистрация и ако например решите да закупите кола в София, регистрирана във Бургас, няма как да проверите за наличието на запор или проблеми по автомобила, ще трябва да се разходите до Бургас.

Превенция:

За съжаление единствената възможност е да се реагира предварително.

-Действително най – базовата защита е страните да си имат доверие, но това не е истинско решение.

-Имате възможността е да  отидете до КАТ, за да се провери за наличието на Запор.

-Да се провери за наличие на изпълнителни дела на купувача.
Това е най –реалистичната възможност. Реално погледнато налагането на Запор най – често става във връзка с изпълнително дело (чл.400 от ГПК). В този случай следва да се направи справка от Централния регистър на длъжниците към Камарата на частните съдебни изпълнители.
Ако продавача е търговец или юридическо лице, можете сами да си направите тази справка. Но ако продавача е физическо лице тази справка не може да бъде поискана от вас пряко. В този случай, трябва да поискате продавача да поиска и да Ви изготви тази справка.

-Вписвайте в договора реалната цена и уговорете неустойка в случай на наличие на запор

-Не се бавете с процедурата пред КАТ, действайте незабавно.

-Недобросъвестният продавач носи гражданска и наказателна отговорност и Вие можете да развалите договора. В такъв случай непременно се обърнете към адвокат.

Обадете се за консултация от адвокат от Бургас  0878  841  805